ZÁKLADNÍ INFORMACE O ŠKOLE


Třída 4.ročníku ZŠ        Jsme Mateřská škola a Základní škola v Kyjově. Přijímáme děti zejména se sluchovým postižením a děti s vadami řeči a to již od tří let věku, ale i s dalšími vadami (např. s autismem). Učební plán a učební osnovy vycházejí z učebních plánů a učebních osnov běžné základní školy. Od školního roku 2007/2008 se začalo vyučovat dle nového Školního vzdělávacího programu s názvem "Škola pro život". Od třetího ročníku se žáci učí anglický jazyk. Pro výuku informatiky máme moderně vybavenou počítačo9. ročník ZŠvou učebnu. Oblíbená je také interaktivní tabule. Po téměř celé škole je dostupné bezdrátové internetové připojení.
        Od počátku je každému dítěti zajištěna individuální logopedická péče. Sluchově postižení žáci mají desetiletou školní docházku. Během ní získají potřebné vědomosti, dovednosti a znalosti pro další studium na běžných středních školách nebo středních školách pro sluchově postižené.
        Od školního roku 2007/2008 máme otevřeny i autistické třídy. Žáci jsou vzděláváni podle edukačního plánu. Učební plán i učební osnovy vycházejí ze školního vzdělávacího programu Škola pro život. Žáci mají vizuální podporu probíraného učiva, pracují na základě odměnových karet, žetonů, ... V každé třídě pracuje speciální pedagog a asistent pedagoga. Volnočasové aktivity absolvují spolu s ostatními žáky školy. K dispozici jsou i konzultační hodiny psychologa pro rodiče dětí s PAS. 
        Pro děti, které mají vzdálenější bydliště, je k dispozici školní internát, kde se dětem v odpolední činnosti věnují vychovatelé. Školní internát je v provozu od pondělí do pátku. Na víkendy jezdí děti ke svým rodinám. Ubytování má vysoký komfort. Na každém pokoji je televize, k dispozici je bezdrátový internet apod. Pro rodiče doprovázející své děti např. při úvodním seznamování se školou, máme připravený samostatný pokoj.
        Škola prošla v letech 1993-1996 celkovou rekonstrukcí a dostavbou. V roce 2009 byla za pomoci strukturálního fondu EU komplexně zateplena a tím se stala jedním z nejkrásnějších komplexů tohoto typu v naší republice. Škola má vlastní kuchyň a jídelnu, ve které je dětem podávána v příjemném prostředí plnohodnotná celodenní strava. Volný čas mohou školní děti mj. trávit ve školních venkovních prostorách, kde mají k dispozici dětské hřiště a víceúčelové hřiště s moderním plastovým povrchem. V poslední době je velmi populární keramika. Ve škole je keramická dílna i s vypalovací pecí. Školu najdete na okraji města Kyjova, v místní části Boršov, v klidové zóně, mimo veškeré komunikace. 

[zpět]