PRÁZDNINY, PŘERUŠENÍ PROVOZU MŠ A ŠKOLNÍ DRUŽINY VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021

   
Podzimní prázdniny 26.10.-27.10., 29.10.-30.10.2020  (po+út, čt+pá)
Vánoční prázdniny 23.12.2020 - 3.1.2021 vyuč.začíná v pondělí 4.1.2021
Pololetní prázdniny 29.1.2021 (pátek)
Jarní prázdniny 22.2.-28.2.2021
Velikonoční prázdniny 1.4.2021
Hlavní prázdniny 1.7.2021 (čtvrtek) - 31.8.2021 (začátek šk.roku ve středu 1.9.2021)

ŘEDITELSKÉ VOLNO 2020/2021

ředitelské volno v 2.pololetí 2020/2021 28.6.-29.6.2021

STÁTNÍ SVÁTKY 2020/2021

28.9.2020 státní svátek (pondělí)
28.10.2020 státní svátek (středa)
17.11.2020 státní svátek (úterý)
2.4.2021 státní svátek "Velký pátek"
1.5. a 8.5.2021 státní svátky (sobota)

Přerušení provozu MŠ, internátu, školní družiny a volné dny dětí a žáků v I. a II.pol. školního roku 2020/2021
Podle § 3, odst. 1,2, vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání, § 8,odst. 2, vyhlášky č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání a §7,odst.4, vyhlášky 108/2005 o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních ve znění pozdějších předpisů, oznamuji přerušení činnosti MŠ, školní družiny a internátu v době školních prázdnin a to v I. pololetí šk. roku 2020/2021.

Jedná se o tyto prázdniny:
podzimní prázdniny - od 29.10.2020 do 30.10.2020
vánoční prázdniny - 23.12.2020 - 3.1.2021
pololetní prázdniny - 29.1.2021
jarní prázdniny - 22.2.-28.2.2021
velikonoční prázdniny - 1.4.2021


a dále v souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlášení volných dnů pro děti a žáky v I. pol. školního roku 2020/2021 opatření, vyhlášené ministrem školství, mládeže a tělovýchovy Robertem Plagou, volné dny 26. října a 27. října 2020.

volné dny (ředitelské volno) v II.pololetí 2020/2021
od 28.6.2021 do 29.6.2021

 

[zpět]