ADRESA:
697 01 KYJOV
ŠKOLNÍ 3208/51

IČ:
00567043

TELEFONY:
+420 518 612 054
+420 603 879 031
+420 518 614 212
+420 518 616 219
+420 518 614 916

FAX:
+420 518 614 212

E-MAIL:
info@mszskyjov.cz

DATOVÁ SCHRÁNKA:
dbcxh9i

 
 

            
 
Aktuální foto z dění ve škole a ze školních akcí najdete na facebooku školy
 
ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
 
OTEVŘENÍ VŠECH SOUČÁSTÍ ŠKOLY PRO VŠECHNY DĚTI A ŽÁKY OD PONDĚLÍ 12.4.2021

Od pondělí 12.4.2021 se opět otevírají školy pro prezenční výuku. Naše škola bude otevřena plně. Tzn. – celá mateřská škola (pro všechny děti, ne jenom pro předškoláky), celá základní škola (1. i 2. stupeň, žádná rotace žáků), družina, internát. V provozu bude i školní jídelna. Příchod všech dětí a žáků do školy v pondělí normálně do 8:00 hod.

Všichni žáci i zaměstnanci musí mít při pobytu ve škole (i během výuky) nasazenu ochranu dýchacích cest. Výjimkou jsou děti v mateřské škole, které ochranu nemusí používat. Žáci základní školy musí mít respirátor nebo alespoň chirurgickou roušku. Bez ochrany dýchacích cest (s výjimkou dětí v mateřské škole) nebudou žáci do školy vpuštěni a budou odesláni domů. Respirátory nebo roušky si žáci opatřují v dostatečném počtu z vlastních zdrojů (nezajišťuje je škola).
 
POZOR - ZMĚNY:
OD 3.5.2021 - TESTOVAT SE BUDE POUZE 1X TÝDNĚ - VŽDY V PONDĚLÍ !!!
OD 10.5.2021 SE NETESTUJÍ DĚTI V MŠ, POVOLENY JSOU SPORTOVNÍ ČINNOSTI VE VENKOVNÍCH PROSTORÁCH, POVINNOST NOSIT ROUŠKU (RESPIRÁTOR) UVNITŘ BUDOVY ŠKOLY ZŮSTÁVÁ

Všichni žáci i zaměstnanci budou po příchodu do školy pravidelně testování. Testování bude probíhat 2x týdně, v pondělí a ve čtvrtek. Testovat se bude neinvazivními antigenními testy SINGCLEAN. Výjimku z testování mají jen ti, kteří prodělali Covid v posledních 90-ti dnech a očkovaní po 14 dnech od aplikace 2.dávky. Žáci, kteří nemoc Covid19 prodělali, musí toto doložit potvrzením od lékaře o prodělání nemoci vč. data pozitivního testu (dodání potvrzení je nutnou podmínkou pro neabsolvování testování).

Organizace testování
Testování žáků bude probíhat vždy v pondělí a ve čtvrtek ihned po příchodu žáků do školy. Pro dříve příchozí do 7:00 hod. ve školní tělocvičně, potom za asistence třídních učitelů v kmenových třídách. Video k testování sadou SINGCLEAN (ta byla škole dodána) je dostupné na stránkách MŠMT - https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole . Žáci po testu zůstanou ve třídě. Po ukončení testování všech žáků třídy začne výuka dle rozvrhu hodin. Žádáme zákonné zástupce doprovázející žáky, aby vyčkali do výsledku testu (cca 20 min.).
Pokud se u žáka objeví pozitivní výsledek, bude převeden do izolační místnosti (v dolní části školy hned za hlavním vchodem), vydá se mu potvrzení o pozitivním testu, budou informováni jeho zákonní zástupci a po dohodě s nimi odejde nebo bude odvezen zákonným zástupcem domů. Zákonní zástupci pak mají povinnost o tomto informovat praktického lékaře, který stanový další postup (testování PCR …).

K testování nebude připuštěno dítě nebo žák jevící příznaky onemocnění – bude ihned odesláno domů. Do školy také nebude vpuštěn žák nebo dítě, které testování odmítne.

V případě, že dítě nebo žák je schopno provést testování jen se zákonným zástupcem, je jeho doprovod při tomto možný. Od 6:30 hod. bude v provozu pro tyto účely testovací místnost v tělocvičně. V případě testování s doprovodem zákonného zástupce v tělocvičně bude nutné pro vstup použít horní bránu a vchod do školy od školního hřiště. V tělocvičně se budou také testovat žáci přicházející před 7. hod. a po 8. hod.

Stránka s videem o testování (Singclean test) - https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole
Informace pro rodiče: https://testovani.edu.cz/pro-rodice
Informace pro žáky: https://testovani.edu.cz/pro-zaky-a-studenty
Informační letáky MŠMT:  pro zákonné zástupce     pro žáky
V případě dotazů a nejasností se neváhejte obrátit na třídního učitele nebo na vedení školy..
 

 
Přihlašování a odhlašování stravy - u vedoucí školní kuchyně paní Šalvatové na tel. číslech 518 614 916, 731 540 820 nebo e-mailem iva.salvatova@mszskyjov.cz
 
Nadační fond školy tímto děkuje všem dárcům, kteří v roce 2019 a 2020 přispěli na jeho činnost. Zejména pak společnosti GEMAX s.r.o. za finanční dar 30.000 Kč a společnosti Šroubárna Kyjov, spol. s r.o. za dar 15.000 Kč.
 
AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE:
 

Spolupracujeme s Nadačním fondem Kateřiny Sokolové  

 


Účastnili jsme se projektu "Cloud je budoucnost vzdělávání"
Naše škola byla zapojena do výzvy EU peníze školám
Informace o vytvořených DUM