ADRESA:
697 01 KYJOV
ŠKOLNÍ 3208/51

IČ:
00567043

TELEFONY:
+420 518 612 054
+420 603 879 031
+420 518 614 212
+420 518 616 219
+420 518 614 916

FAX:
+420 518 614 212

E-MAIL:
info@mszskyjov.cz

DATOVÁ SCHRÁNKA:
dbcxh9i

 

          
 
ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY  
pro děti s vadami řeči, se sluchovým postižením, s poruchou autistického spektra a s vývojovou poruchou chování bude probíhat od středy 11. května 2022 do pátku 13. května 2022 v době od 9:00 do 15:00 hod. v budově školy. K předškolnímu vzdělávání přijímáme děti se speciálními vzdělávacími potřebami, které mají doporučení poradenského zařízení (SPC, PPP).
Informace ZDE.
Dokumenty k zápisu: žádost  informace(poučení)  dohoda souhlasOÚ1 souhlasOÚ2 dotazník
 
INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY

Od 14.3.2022 se ruší povinnost nosit ochranu dýchacích cest ve společných prostorách školy. Nadále ale platí zákaz vstupu cizích osob do školy.

 
Aktuální foto z dění ve škole a ze školních akcí najdete na facebooku školy
 
Přihlašování a odhlašování stravy - u vedoucí školní kuchyně paní Šalvatové na tel. číslech 518 614 916, 731 540 820 nebo e-mailem iva.salvatova@mszskyjov.cz
 
Nadační fond školy tímto děkuje všem dárcům, kteří v roce 2019, 2020 a 2021 přispěli na jeho činnost. Zejména pak společnosti GEMAX s.r.o. za finanční dar 30.000 Kč a společnosti Šroubárna Kyjov, spol. s r.o. za každoroční dary ve výši 15.000 Kč.
 
 

Spolupracujeme s Nadačním fondem Kateřiny Sokolové  

 


Účastnili jsme se projektu "Cloud je budoucnost vzdělávání"
Naše škola byla zapojena do výzvy EU peníze školám
Informace o vytvořených DUM