ADRESA:
697 01 KYJOV
ŠKOLNÍ 3208/51

IČ:
00567043

TELEFONY:
+420 518 612 054
+420 603 879 031
+420 518 614 212
+420 518 616 219
+420 518 614 916

FAX:
+420 518 614 212

E-MAIL:
info@mszskyjov.cz

DATOVÁ SCHRÁNKA:
dbcxh9i

 
 

            
 
 
INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY A TESTOVÁNÍ (TESTOVÁNÍ POKRAČUJE AŽ DO ODVOLÁNÍ)

Preventivní screeningové testování
Pondělí preventivní screeningové testování žáků základní školy pokračuje až do odvolání.
Děti v mateřské škole se netestují. Testování bude podobné jako září letošního roku neinvazivním antigenním testem pro samoodběr GENRUI. Preventivního testování nejsou povinni se podrobit žáci, kteří mají řádně dokončené očkování (uplynulo více než 14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo neuběhlo 180 dnů od prodělané nemoci COVID-19. Testování ve škole lze také nahradit platným negativním testem z oficiálního odběrového místa. Pokud se žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit, ale za podmínek nastavených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví (použití ochrany dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení apod.).
Organizace testování bude podobná jako v září 2021 s drobnými změnami. O
d 6:30 hod. bude v provozu testování nikoliv tělocvičně, ale v konzultační místnosti v zádveří hlavního vstupu do školy. A to pouze pro dříve příchozí a pro žáky s doprovodem zákonných zástupců, kteří se chtějí testování osobně účastnit. Žádáme tímto zákonné zástupce o trpělivost, poněvadž kapacita testovací místnosti je omezená. Od 7:00 hod. se žáci testují ve třídách za dozoru třídních učitelů.
Ochrana dýchacích cest
Žáci jsou povinni nosit ochranu dýchacích cest ve společných prostorách školy, ve třídách během vyučovacích tato povinnost není. Děti v MŠ nemají tuto povinnost ani ve společných prostorách. Ochrannou dýchacích cest se rozumí respirátor bez výdechového ventilu s filtrační účinností alespoň 94% (třída FFP2 / KN 95) nebo alespoň chirurgická rouška.
Nadále platí zákaz vstupu
cizích osob do školy. Výjimkou je doprovod prvňáčků zákonnými zástupci v první den školní docházky 1.9.2021 (vyžadována je ochrana dýchacích cest u doprovodu). 

 
Aktuální foto z dění ve škole a ze školních akcí najdete na facebooku školy
 
Přihlašování a odhlašování stravy - u vedoucí školní kuchyně paní Šalvatové na tel. číslech 518 614 916, 731 540 820 nebo e-mailem iva.salvatova@mszskyjov.cz
 
Nadační fond školy tímto děkuje všem dárcům, kteří v roce 2019 a 2020 přispěli na jeho činnost. Zejména pak společnosti GEMAX s.r.o. za finanční dar 30.000 Kč a společnosti Šroubárna Kyjov, spol. s r.o. za dar 15.000 Kč.
 
AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE:
 

Spolupracujeme s Nadačním fondem Kateřiny Sokolové  

 


Účastnili jsme se projektu "Cloud je budoucnost vzdělávání"
Naše škola byla zapojena do výzvy EU peníze školám
Informace o vytvořených DUM