AKTUÁLNĚ

ADRESA:
697 01 KYJOV, ŠKOLNÍ 3208/51

IČ:
00567043

TELEFONY:
+420 518 612 054
+420 603 879 031
+420 518 614 212
+420 518 616 219
+420 518 614 916

FAX:
+420 518 614 212

E-MAIL:
info@mszskyjov.cz

DATOVÁ SCHRÁNKA:
dbcxh9i

!!!    ŠKOLNÍ BULLETIN    !!!
Aktuální foto z dění ve škole a ze školních akcí najdete na facebooku školy
 
ZÁPIS DO ZŠ
ZÁPIS K POVINNĚ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE (DO 1.ROČNÍKU NAŠÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY)
PROBÍHÁ OD 1.4. DO 30.4.2020

Zápis probíhá do 1. ročníku pro žáky s vadami řeči, se sluchovým postižením, s poruchami autistického spektra, s poruchami chování a učení. Zápis se uskuteční bez osobní přítomnosti rodičů a jejich dětí ve škole. Rodiče mohou podat přihlášku k základnímu vzdělávání datovou schránkou (
dbcxh9i), e-mailem s elektronickým podpisem (reditel@mszskyjov.cz), poslat poštou, případně ji osobně přinést do školy. Bližší informace u ředitele školy na tel. 603 879 031 nebo na e-mailu reditel@mszskyjov.cz .

Přihláška k základnímu vzdělávání ke stažení ZDE
 

pozn.: Jsme škola zřízená podle §16, odst.9 školského zákona, do které  mohou být přijati pouze děti a žáci na základě písemné žádosti zákonných zástupců a doporučení školského poradenského zařízení (Speciálně pedagogického centra nebo Pedagogicko psychologické poradny).

 
ZÁPIS DO MŠ
ZÁPIS K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ (DO NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY)
PROBÍHÁ OD 2.5. DO 16.5.2020

Zápis do MŠ zřízené pro děti s vadami řeči, se sluchovým postižením, s poruchami autistického spektra, s poruchami chování a učení. Zápis se uskuteční bez osobní přítomnosti rodičů a jejich dětí ve škole. Rodiče mohou podat přihlášku k předškolnímu vzdělávání datovou schránkou (
dbcxh9i), e-mailem s elektronickým podpisem (reditel@mszskyjov.cz), poslat poštou, případně ji osobně přinést do školy. Bližší informace u ředitele školy na tel. 603 879 031 nebo na e-mailu reditel@mszskyjov.cz .

Přihláška k předškolnímu vzdělávání ke stažení ZDE
 
pozn.: Jsme mateřská škola zřízená podle §16, odst.9 školského zákona, do které  mohou být přijati pouze děti na základě písemné žádosti zákonných zástupců a doporučení školského poradenského zařízení (Speciálně pedagogického centra nebo Pedagogicko psychologické poradny).
 
POZOR - MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ - UZAVŘENÍ ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY DLE POKYNU MŠMT
Žákům školy na toto období budou shromažďovány úkoly na tomto místě (klikněte):
ÚKOLY PRO ŽÁKY
 Pokud odkaz nebude funkční (např. je požadováno vložení přihlašovacích údajů), zkopírujte následující a vložte do adresního řádku internetového prohlížeče:
https://mszskyjov-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/admin_mszskyjov_cz/Ei6kwRlf_EBMqgUuGUN3lzsBKmyLKPslnZEu1owuLlgNzA?e=Z12OUg
V případě problémů se zobrazením úkolů volejte na tel. 606 777 117 (P.Křemeček)
 
Služby školního psychologa v současné době můžete využít přes e-mail psycholog@mszskyjov.cz . Pro udržení a posílení psychického zdraví je vloženo 12 tipů mezi "ÚKOLY PRO ŽÁKY" ve složce "školní psycholog".
 
Nadační fond školy tímto děkuje všem dárcům, kteří v roce 2019 a 2020 přispěli na jeho činnost. Zejména pak společnosti GEMAX s.r.o. za finanční dar 30.000 Kč a společnosti Šroubárna Kyjov, spol. s r.o. za dar 15.000 Kč.
 
AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE:
 

Spolupracujeme s Nadačním fondem Kateřiny Sokolové  

 


Účastnili jsme se projektu "Cloud je budoucnost vzdělávání"
Naše škola byla zapojena do výzvy EU peníze školám
Informace o vytvořených DUM