SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ CENTRUM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o nás

Dokumenty ke stažení:

Hodnocení IVP MŠ

Hodnocení IVP ZŠ

Hodnocení IVP SŠ

Žádost o odmítnutí péče

Žádost o ukončení péče

Žádost o přerušení péče

Souhlas s péčí SPC

Informovaný souhlas s vyšetřením vstupní

Žádost o poskytnutí poradenských služeb

 

 

nabídka služeb

vzdělání

Dotazníky

kontakty