SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ CENTRUM

         
         
o nás      Speciálně pedagogické centrum při Mateřské škole a Základní škole Kyjov, Školní, příspěvková organizace, je školské poradenské zařízení, které je zřízeno při škole. Zabezpečuje speciálně pedagogickou a psychologickou péči dětem a žákům se sluchovým postižením. Poskytuje odbornou pomoc v procesu integrace postižených do společnosti. Spolupracuje s rodinou, školami, školskými zařízeními a odborníky ze zdravotnictví.
    V SPC pracuje psycholog, který zodpovídá za harmonický rozvoj dítěte, dále logopedi, jejichž cílem je budování a rozvoj řeči a sociální pracovnice, která předává informace a pomáhá rodinám postiženého dítěte s materiálním a ekonomickým zabezpečením. Naše SPC má v péči sluchově postižené děti od diagnostikování jejich sluchové vady až po dospělost.

                       

nabídka služeb
knihovna SPC
dotazníky
kontakty