SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ CENTRUM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o nás

     Speciálně pedagogické centrum při Mateřské škole a základní škole Kyjov, Školní, příspěvková organizace, Školní 3208, 697 01 Kyjov poradenské zařízení, které je zřízeno při škole. Zabezpečuje speciálně pedagogickou a psychologickou péči dětem a žákům se sluchovým postižením. Poskytuje odbornou pomoc v procesu integrace postižených do společnosti. Spolupracuje s rodinou, školami, školskými zařízeními a odborníky ze zdravotnictví.
    V SPC pracuje psycholog, který zodpovídá za harmonický rozvoj dítěte, dále logopedi, jejichž cílem je budování a rozvoj řeči a sociální pracovnice, která předává informace a pomáhá rodinám postiženého dítěte s materiálním a ekonomickým zabezpečením. Naše SPC má v péči sluchově postižené děti od diagnostikování jejich sluchové vady až po dospělost.

                       

nabídka služeb

knihovna SPC

dotazníky

kontakty