ŠKOLSKÁ RADA
při Mateřské škole a základní škole Kyjov, Školní, příspěvková organizace


OZNÁMENÍ O VÝSLEDKU VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY 2017

Dle ustanovení § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), je v Mateřské škole a Základní škole, Kyjov, Školní 3208, ustanovena školská rada.


Zřizovatel školy (Jihomoravský kraj) stanovil počet členů rady na devět, z toho:

 

-   tři členy jmenuje zřizovatel

-   tři členy volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci

-   tři členy volí pedagogičtí pracovníci školy

Dne 6.11.2017 se uskutečnily volby do školské rady (pedagogičtí pracovníci, zákonní zástupci), ve kterých byli zvoleni níže uvedení členové. 

Současnými členy školské rady tedy jsou:

- zvoleni pedagogickými pracovníky školy:
        RNDr. Pavel Křemeček
        Mgr. Jiří Zajko
        Mgr. Marcela Zrzavá
- zvoleni zákonnými zástupci nezletilých žáků:
        Lucie Antlová       
        Alena Bednárková
        Petra Miklíková
- jmenovaní zřizovatelem:
        Mgr. Danuše Křiváková
        Mgr. Ludmila Brančíková
       
Mgr. Jan Jagoš


26. zasedání školské rady 18.12.2017 - zápis č.26 a usnesení č.26


25. zasedání školské rady 12.10.2017 - zápis č.25 a usnesení č.25


24. zasedání školské rady 22.12.2016 - zápis č.24 a usnesení č.24


23. zasedání školské rady 17.10.2016 - zápis č.23 a usnesení č.23


22. zasedání školské rady 18.12.2015 - zápis č.22 a usnesení č.22


21. zasedání školské rady 19.10.2015 - zápis č.21 a usnesení č.21


20. zasedání školské rady 15.12.2014 - zápis č.20 a usnesení č.20


19. zasedání školské rady 14.10.2014 - zápis č.19 a usnesení č.19


18. zasedání školské rady 14.10.2013 - zápis č.18 a usnesení č.18


17. zasedání školské rady 11.3.2013 - zápis č.17 a usnesení č.17 


16. zasedání školské rady 15.10.2012 - zápis č.16 a usnesení č.16


15. zasedání školské rady 20.2.2012 - zápis č.15 a usnesení č.15


 14. zasedání školské rady 22.12.2011 - zápis č.14 a usnesení č.14


13. zasedání školské rady 19.10.2011 - zápis č.13 a usnesení č.13


12. zasedání školské rady 14.12.2010 - zápis č.12 a usnesení č.12


11. zasedání školské rady 14.10.2010 - zápis č.11 a usnesení č.11


10. zasedání školské rady 22.12.2009 - zápis č.10 a usnesení č.10


9. zasedání školské rady 22.10.2009 - zápis č.9 a usnesení č.9


8. zasedání školské rady 15.12.2008 - zápis č.8 a usnesení č.8


7. zasedání školské rady 18.9.2008 - zápis č.7 a usnesení č.7


6. zasedání školské rady 21.12.2007 - zápis č.6 a usnesení č.6


5. zasedání školské rady 15.10.2007 - zápis č.5 a usnesení č.5


4. zasedání školské rady 21.12.2006 - zápis č.4 a usnesení č.4, školní řád


3.zasedání školské rady 24.10.2006  -  zápis č.3 a usnesení č.3


2. zasedání školské rady 12.12.2005 - zápis č.2 a usnesení č.2


1.zasedání školské rady 10.10.2005  -  zápis č.1 a usnesení č.1jednací řád


[zpět]