MATEŘSKÁ ŠKOLA


Třída mateřské školy

Třída mateřské školy

         V mateřské škole jsou zřízeny dvě třídy. Celoroční plán mateřské školy vychází z rámcového programu pro předškolní vzdělávání, je rozpracovám v konkrétním školním programu, který se uskutečňuje v našem zařízení. Součástí školního programu je třídní vzdělávací a logopedický program pro jednotlivé třídy MŠ.
        Do MŠ jsou zařazovány děti od tří do šesti let a to na základě vyšetření speciálních pedagogických center nebo pedagogicko-psychologických poraden.
        V každě třídě MŠ je maximálně osm dětí, o které se stará učitelka MŠ (speciální pedagog) a další odborný pracovník, který zajišťuje komplexní speciálně pedagogickou péči.

[zpět]