Speciálně pedagogické centrum při naší škole

zahajuje od října program

MALÁ ŠKOLA

a připravuje kurs

GRAFOMOTORIKY

pro všechny předškoláky a děti s odkladem školní docházky
pod vedením zkušených odborníků v rámci přípravy na zahájení školní docházky.

Kurs se uskuteční vždy jednou za měsíc, ve středu od 14.00 do 15.00 v budově naší školy.
Zájemci se mohou informovat a přihlásit na telefonech školy (viz "Kontakty")